Brf Blacktimberlodges 1

Black Timber Lodges lägenheter i Björnrike blir bostadsrätter som ägs av bostadsrättsföreningen Brf Blacktimberlodges 1. Föreningens ändamål är att i föreningens hus och till föreningens medlemmar upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.

Anmäl dig redan nu för en av de unika bostäderna

För mer information kontakta:

Lars Carlsson
070-682 09 41
lars@epnorrland.se

Fredrik Olofsson
0707-670 920
fredrik@qualitylivingsweden.se